Polityka Cookie

Oto lista plików cookie, których używamy. Wymieniliśmy je tutaj, abyś mógł wybrać, czy chcesz zrezygnować z plików cookie, czy nie.

  •  _session_id, unikalny token, sesyjny, umożliwia Shopify przechowywanie informacji o Twojej sesji (strona odsyłająca, strona docelowa itp.).
  • _shopify_visit, brak przechowywanych danych, Trwałe przez 30 minut od ostatniej wizyty, Używane przez wewnętrzny moduł do śledzenia statystyk naszego dostawcy witryny do rejestrowania liczby wizyt
  • _shopify_uniq, brak przechowywanych danych, wygasa o północy (względem odwiedzającego) następnego dnia, Zlicza liczbę wizyt w sklepie przez pojedynczego klienta.
  • koszyk, unikalny token, trwający 2 tygodnie, Przechowuje informacje o zawartości Twojego koszyka.
  • _secure_session_id, unikalny token, sesyjny
  • storefront_digest, unikalny token, nieokreślony Jeśli sklep ma hasło, jest ono używane do określenia, czy aktualny gość ma dostęp.