Polityka prywatności

LAMICHAUX BV („La Michaux”) przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. W celu uzyskania dalszych informacji, pytań lub komentarzy dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt nasza obsługa klienta na info@lamichaux.com

Cele przetwarzania

LAMICHAUX BV („La Michaux”) gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w celu zarządzania klientami i zamówieniami (administracja klienta, monitorowanie zamówienia/dostawy, fakturowanie, monitorowanie wypłacalności, profilowy oraz wysyłanie reklam marketingowych i spersonalizowanych).

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. [(a) zgoda] Ogólnej Ustawy o Ochronie Danych.

[O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. a) (zgoda), Klientowi zawsze przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody.]

Przekazywanie osobom trzecim

Jeżeli będzie to wymagane do realizacji wyznaczonych celów, dane osobowe klientów będą udostępniane innym firmom (w LAMICHAUX BV („La Michaux”)  grupy) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są powiązane bezpośrednio lub pośrednio z: LAMICHAUX BV („La Michaux”) lub z jakimkolwiek innym partnerem firmy LAMICHAUX BV („La Michaux”).

LAMICHAUX BV („La Michaux”) gwarantuje, że ci odbiorcy podejmą niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane w celu zarządzania klientami będą przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia wymogów prawnych (m.in. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczania, sprzeciwu i przenoszenia danych osobowych

Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może je poprawić/ulepszyć w przypadku ich nieprawidłowości lub niekompletności, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. ), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Ponadto klient jest uprawniony do uzyskania kopii (w ustrukturyzowanej, standardowej i czytelnej mechanicznie formie) swoich danych osobowych oraz do przekazania tych danych osobowych innej firmie.

W celu realizacji powyższych praw Klient proszony jest o:

  • Wyślij e-mail na adres: info@lamichaux.com

Marketing bezpośredni

Klient ma prawo do bezpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

Skarga

Klient ma prawo złożyć skargę do Belgijskiej Komisji Ochrony Prywatności (35 Rue de la Presse, 1000 Bruksela - Commission@privacycommission.be).